Izaac Newton: "Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem."

Evoluční teorie

11.08.2013 15:59
  Velmi zajímavý dokument, ve kterém reportér konfrontuje ateistické vědce a univerzitní studenty se základními otázkami ohledně nezpochybnitelných důkazů evoluční teorie. Tito lidé vstupují do rozhovoru jako skálopevně přesvědčeni, že je evoluce nezpochybnitelný fakt, který stojí na...
15.01.2012 18:13
Tento článek je pravděpodobně nejdelší ze všech, které na tomto webu naleznete (má 35 stránek). K jeho přečtení budete potřebovat delší chvilku, přesto věřím, že Vám pomůže objasnit to, proč mnoho věřících neuznává evoluční pohled na stvoření světa a naopak přijímá teorii nadpřirozeného Božího...
17.12.2011 13:16
V dubnu 1994 byla na Palackého univerzitě série přednášek na téma Kreace vs. evoluce a Datovací metody. Sešli se představitelé a zastánci obojího. Studenti, docenti, inženýři i laici o toto téma měli možnost vážit fakta. Jeden z profesorů, sám...
29.11.2011 23:34
Dr.Denton: "Vznikla široce rozšířená iluze, že evoluční teorie byla dokázána již před sto lety a že všechen následující biologický výzkum poskytuje stále rostoucí důkazy pro Darwinovu ideu. Nic není vzdálenějšího pravdě než toto... Jeho teorie, že všechen život na Zemi se vyvinul následkem...
29.11.2011 14:16
Dinosaury obklopuje mnoho tajemství. Odkud se tu vzali? Vyvinuli se? Žili skutečně před mnoha milióny let? Co se s nimi stalo? Žijí někteří ještě dnes? Viděla kdy lidská bytost živého dinosaura? Děti jsou stejně jako dospělí absolutně fascinováni těmito záhadnými monstry. Bylo napsáno...
29.11.2011 14:15
Slovo evoluce znamená (přidržíme-li se jeho původního významu z první poloviny 20. století) obecně vývoj; vyjadřuje víru v neřízenou, samovolnou tendenci některých hmotných částí (prvků, součástí, stavebních kamenů živých organizmů, jednoduchých organizmů a jejich genomů) ke stále složitějším...